W KRAINIE KANAŁU - Ostróda/Elbląg lub Elbląg/Ostróda
TRASA: Elbląg/Ostróda lub Ostróda/Elbląg
 
W związku z komunikatem Nr 13/2015 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 08.06.2015 r. informującym o wystepowaniu lokalnych utrudnień na Kanale Elbląskim związanych z niskim stanem wód. Uprzejmie informujemy, że Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie wstrzymuje do odwołania rejsy na trasie Ostróda - Elbląg oraz Elbląg - Ostróda. Zamiennie zapraszamy na rejsy przez pochylnie na trasie Elbląg - Buczyniec oraz Buczyniec - Elbląg. 

POBIERZ KOMUNIKAT RZGW

Dodatkowych informacji udziela:
Nadzór Wodny w Buczyńcu tel. (55) 248 70 92
 

PROPONOWANY REJS:
 
STATKIEM PO TRAWIE - Elbląg/Buczyniec lub Buczyniec/Elbląg 4,5 godziny ZOBACZ OFERTĘ


 
Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych - RPO WiM Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, umowa o dofinansowaniu nr UDA-RPWM.02.02-28-010/09-00 podpisana 31.12.2009r. Całkowitawartość projektu: 857 495,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 599 887,50 zł.
Projekt realizowany w partnerstwie z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał oraz z Zachodniomazurską Lokalną Organizacją Turystyczną. Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów pływających w regionie Kanału Ostródzko-Elbląskiego oraz zwiększenie udziału usług turystycznych w strukturze gospodarczej regionie Kanału. W ramach projektu realizowana jest szeroko zakrojona, wspólna akcja promocyjna unikatowego produktu turystycznego
jakim jest Kanał Ostródzko-Elbląski i szeregu ofert z nim związanych, promocja mająca na celu dotarcie zarówno do szerokiego grona indywidualnych odbiorców jak i touroperatorów.
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2003