W KRAINIE KANAŁU - Ostróda/Elbląg lub Elbląg/Ostróda
TRASA: Elbląg/Ostróda lub Ostróda/Elbląg

CZAS REJSU: 11 godzin

OPIS:
Całodzienny rejs, który pozwoli Państwu poznać jedyny na świecie czynny do dziś system śluz oraz pochylni. Nasze statki pokonują ponad 100 metrową różnicę poziomów wody pomiędzy Ostródą a Elblągiem. Jest to możliwe dzięki unikalnym urządzeniom technicznym. Umożliwiają one przetaczanie statków między zbiornikami wodnymi drogą lądową na specjalnych platformach, ustawionych na szynach, napędzanych mechanicznie siłą przepływu wody. Podczas rejsu oprócz światowej klasy zabytku sztuki hydrotechnicznej będą też mieli Państwo okazję podziwiać przyrodę, której piękno zachwyca wszystkich odwiedzających nasze strony. Pod względem krajoznawczym i technicznym, jest to niewątpliwie jedna z największych atrakcji turystycznych nie tylko w Polsce ale i na świecie. Obecnie czynione są starania, by kanał został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NISKI POZIOM WODY NA ODCINKU MAŁDYTY/BUCZYNIEC,

TRASA REJSU PRZEBIEGA NASTĘPUJĄCO: ELBLĄG-BUCZYNIEC-ELBLĄG

ROZKŁAD REJSÓW:
01.06.2015 - 31.10.2015
TERMIN
DNI TYGODNIA
KIERUNEK

CZERWIEC*
 
SOBOTA;
OSTRÓDA - ELBLĄG
NIEDZIELA ELBLĄG - OSTRÓDA
LIPIEC
CODZIENNIE
   OSTRÓDA - ELBLĄG
 
lub   ELBLĄG - OSTRÓDA
SIERPIEŃ CODZIENNIE
   ELBLĄG - OSTRÓDA
 
lub  OSTRÓDA - ELBLĄG
WRZESIEŃ - PAŻDZIERNIK*
SOBOTA;
OSTRÓDA - ELBLĄG
NIEDZIELA ELBLĄG - OSTRÓDA
* dla grup zorganizowanych istnieje możliwość realizacji rejsów w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu.
 
 
HARMONOGRAM REJSU
OSTRÓDA ---------> ELBLĄG
OSTRÓDA OPIS REJS 1
Wypłynięcie statku z przystani przy ul. Mickiewicza 9a w Ostródzie. W pobliżu Biura Obsługi Klienta. 8:00
Przybliżony czas przybicia statku do przystani w Buczyńcu. 14:00
Czas na zwiedzanie Izby Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu lub czas wolny. 14:00-15:00
Wypłynięcie statku z przystani w Buczyńcu w kierunku Elbląga. 15:00
Przybliżony czas przybicia statku do przystani w Elblągu na ul. Wodną 1b, gdzie podstawiony jest autokar odwożący do Ostródy.  20:00
ELBLĄG Przybliżony czas odjazdu autobusu do Ostródy. 20:10
 
 
          HARMONOGRAM REJSU
              ELBLĄG ---------> OSTRÓDA
ELBLĄG OPIS REJS 2
Wypłynięcie statku z przystani przy ul. Wodnej 1b w Elblągu. W pobliżu Biura Obsługi Klienta. 8:00
Przybliżony czas przybicia statku do przystani w Buczyńcu. 13:00
Czas na zwiedzanie Izby Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu lub czas wolny. 13:00-14:00
Wypłynięcie statku z przystani w Buczyńcu w kierunku Ostródy. 14:00
Przybliżony czas przybicia statku do przystani w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 9a.
20:00
OSTRÓDA Przybliżony czas odjazdu autobusu odwożącego pasażerów do Elbląga. Autobus podstawiony jest przy ul. Mickiewicza 22 (Koło Zamku - 200 m od przystani). 20:10
 
CENNIK:
TERMIN BILET NORMALNY BILET ULGOWY* BILET GRUPOWY**
BILET DLA DZIECI
DO LAT 4
CZERWIEC 139 PLN 129 PLN 129 PLN 20 PLN
LIPIEC - SIERPIEŃ 149 PLN 139 PLN 139 PLN 20 PLN
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 139 PLN 129 PLN 129 PLN 20 PLN
W cenie rejsu zapewniony jest dla klientów indywidualnych transport powrotny bądź dowożący pasażerów na rejs.

*Bilet ulgowy - przysługuje dzieciom od lat 4 do 16 roku życia oraz seniorom powyżej 60 roku życia.
**Bilet grupowy - przysługuje grupie zorganizowanej minimum 20 osób z własnym transportem.
 
REZERWACJA:
Poprzez stronę www.zegluga.com.pl, mailowo, telefonicznie lub osobiście.
Biuro Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu
ul. Wodna 1b
82-300 Elbląg
+48 89 670 92 27
+48 55 232 43 07
elblag@zegluga.com.pl
 
Biuro Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie
ul. Mickiewicza 9a
14-100 Ostróda
+48 89 670 92 17
+48 89 670 92 25
+48 89 646 38 71
info@zegluga.com.pl
rezerwacje@zegluga.com.pl
 
 
 
 
 
transportem.
 
Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych - RPO WiM Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, umowa o dofinansowaniu nr UDA-RPWM.02.02-28-010/09-00 podpisana 31.12.2009r. Całkowitawartość projektu: 857 495,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 599 887,50 zł.
Projekt realizowany w partnerstwie z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał oraz z Zachodniomazurską Lokalną Organizacją Turystyczną. Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów pływających w regionie Kanału Ostródzko-Elbląskiego oraz zwiększenie udziału usług turystycznych w strukturze gospodarczej regionie Kanału. W ramach projektu realizowana jest szeroko zakrojona, wspólna akcja promocyjna unikatowego produktu turystycznego
jakim jest Kanał Ostródzko-Elbląski i szeregu ofert z nim związanych, promocja mająca na celu dotarcie zarówno do szerokiego grona indywidualnych odbiorców jak i touroperatorów.
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2003