Kontakt
Biura Obsługi Klienta:
 
Oddział w Ostródzie:
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Mickiewicza 9a
14-100 Ostróda
tel./fax. +48 89 646 38 71 
tel. 0 801 350 900
email: info@zegluga.com.pl
 
Oddział w Elblągu:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Wodna 1b
82-300 Elbląg
tel./fax. +48 55 232 43 07
email: elblag@zegluga.com.pl
 
Siedziba firmy:
 Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49
14 - 100 Ostróda
tel./fax. +48 89 646 42 46 (nie realizuje rezerwacji i sprzedaży biletów)
numery wewnętrzne:
10 - Stacja paliw
11 - Dyspozytor
14 - Sekretariat 
18 - Dyrektor do spraw transportu
19 - Dział rezerwacji / Marketing
22 - Księgowość
email: sekretariat@zegluga.com.pl
 
Biuro Obsługi Klienta - Ostróda
Biuro Obsługi Klienta - Elbląg
Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych - RPO WiM Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, umowa o dofinansowaniu nr UDA-RPWM.02.02-28-010/09-00 podpisana 31.12.2009r. Całkowitawartość projektu: 857 495,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 599 887,50 zł.
Projekt realizowany w partnerstwie z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał oraz z Zachodniomazurską Lokalną Organizacją Turystyczną. Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów pływających w regionie Kanału Ostródzko-Elbląskiego oraz zwiększenie udziału usług turystycznych w strukturze gospodarczej regionie Kanału. W ramach projektu realizowana jest szeroko zakrojona, wspólna akcja promocyjna unikatowego produktu turystycznego
jakim jest Kanał Ostródzko-Elbląski i szeregu ofert z nim związanych, promocja mająca na celu dotarcie zarówno do szerokiego grona indywidualnych odbiorców jak i touroperatorów.
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2003