OFERTA REJSÓW TURYSTYCZNYCH
STATKIEM PO TRAWIE - Elbląg/Buczyniec
W KRAINIE KANAŁU - Elbląg/Ostróda
SZLAKIEM KANAŁU ELBLĄSKIEGO Ostróda/Miłomłyn lub Miłomłyn/Ostróda
SZLAK SZELĄGA Ostróda/Stare Jabłonki lub Stare Jabłonki/Ostróda
SZLAK DRWĘCY Ostróda/Jezioro Pauzeńskie/Ostróda
JEZIORO DRWĘCKIE Rejs spacerowy
SZLAK WIKINGÓW Elbląg/Jezioro Druzno/Elbląg
SZLAK JAGIELLONÓW Elbląg/Malbork lub Malbork/Elbląg
NA FALACH HISTORII Malbork/Biała Góra lub Biała Góra/Malbork
SZLAK NOGATU Rejs spacerowy
CZARTER JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych - RPO WiM Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, umowa o dofinansowaniu nr UDA-RPWM.02.02-28-010/09-00 podpisana 31.12.2009r. Całkowitawartość projektu: 857 495,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 599 887,50 zł.
Projekt realizowany w partnerstwie z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał oraz z Zachodniomazurską Lokalną Organizacją Turystyczną. Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów pływających w regionie Kanału Ostródzko-Elbląskiego oraz zwiększenie udziału usług turystycznych w strukturze gospodarczej regionie Kanału. W ramach projektu realizowana jest szeroko zakrojona, wspólna akcja promocyjna unikatowego produktu turystycznego
jakim jest Kanał Ostródzko-Elbląski i szeregu ofert z nim związanych, promocja mająca na celu dotarcie zarówno do szerokiego grona indywidualnych odbiorców jak i touroperatorów.
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2003